Privacyverklaring BATTO

BATTO kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BATTO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BATTO verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer, indien er een overeenkomst van opdracht is overeengekomen

WAAROM BATTO DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

BATTO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan BATTO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en het afhandelen van uw betaling.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

BATTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

BATTO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

BATTO gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BATTO. BATTO zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

BATTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. . Deze website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@batto.nl


BATTO wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht omtrent privacy en de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik hoop echter dat u eerst contact met BATTO opneemt, indien u ontevreden bent over het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Den Dungen, 2020

Annechien Siebelt