Advies

Samenwerken 

Binnen teams of organisatie: maatwerk, concreet en in begrijpelijke taal

Missie en visie 

We zetten samen de stip op de horizon. Waar wil je als organisatie naartoe? Wat blijft, waar zien we mogelijkheden tot verandering of verbetering?

Procesbegeleiding 

Bij (verander-)trajecten:

  • binnen organisaties
  • tussen verschillende organisaties, wanneer er (meer) samenwerking tussen stakeholders gewenst is

Training

Samenwerken 

We onderzoeken  op welke manier er een meer efficiënte, kwalitatieve en plezierige samenwerking kan bestaan. 

Communicatie

Hoe maken we heldere afspraken, hoe gaan we met elkaar om? Onderwerpen die hierbij aan bod zullen komen zijn o.a. reflecteren, feedback, persoonlijk leiderschap, etc.


Trainingen zijn geheel op maat, afhankelijk van de behoeften van de organisatie.

TalentOntwikkeling

Intervisiebegeleiding

Ik zorg als procesbegeleider tijdens de intervisiebijeenkomsten voor een duidelijke structuur, een veilige setting en ik leer de deelnemers hoe zij zelf de rol van procesbegeleider in de toekomst op zich kunnen nemen. Deelnemers leren hoe ze een intervisievraag kunnen opstellen, die hen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. 


Elke situatie, vraag of wens is anders. Daarom gaat BATTO graag een vrijblijvend gesprek met je aan om te horen wat ik voor je kan betekenen.